Pokolenia współczesnego rynku pracy

Na dzisiejszym rynku pracy następuje zetknięcie się trzech pokoleń. Mowa tutaj o Baby boomers, X oraz milenialsi. Proporcje ich względem siebie ulegają zmianie. Coraz więcej stanowisk obejmują milenialsi, gdy tymczasem baby boomers powoli odchodzą na emeryturę. Kto dokładnie reprezentuje wyżej wspomniane pokolenia? Co ich cechuje?

Pokolenie baby boomers

Do tego pokolenia należą osoby, które urodziły się w latach 1946-1964, określane mianem powojennego wyżu demograficznego. W populacji ludzkiej stanowią oni przewagę liczebną, gdyż jest to związane ze starzeniem się społeczeństwa to jednak na rynku pracy osób tych jest coraz mniej.

Dla osób tych niezależność jest najwyższą wartością. Cechuje ich zaangażowanie w sprawy zawodowe, optymizm i szeroka perspektywa na różne problemy. Osoby te rzadko zmieniają pracę jak i stanowisko. Ponadto pozostają nadal aktywni zawodowo po przejściu na emeryturę. Pokolenie to śmiało dzieli się z młodszymi swoimi doświadczeniami.

Pokolenia współczesnego rynku pracy

Pokolenie X

Pokolenie X to dzieci baby boomersów. Są lepiej wykształceniu w porównaniu do swoich rodziców. Cechuje ich lojalność wobec pracodawców, chęć rozwoju osobistego, niezależność, różnorodność oraz pracowitość. Mają na uwadze nie tylko proces, ale i jego rezultaty. Są oni z reguły pesymistami i sceptykami. Bywają nieufni w stosunku do osób, stojących nad nimi. Są to z pewnością wielozadaniowcy.   

Pokolenie Y

To pierwsze pokolenie zaliczane do millenialsów. Zostali urodzeniu w latach 1980-1989. Są to osoby otwarte na nowe propozycje, angażują się w aktywności zawodowe, mając na uwadze elastyczność czasu i miejsca. Zależy im na dobrej pensji i na rozwoju zawodowym. Posiadają oni nierzeczywiste oczekiwania, przekładając własną wygodę ponad oczekiwania pracodawcy.

Pokolenie C

Zostało urodzone w latach 90. To najmłodsza grupa współczesnych pracowników, która składa się z dwudziestu kilku latków. Osoby te praktycznie już nie pamiętają czasów bez Internetu czy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Są to osoby otwarte na nowe perspektywy, twórcze.