Smog - jak powstaje i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Jednym z największych zagrożeń dla ludzkiego życia i zdrowia na całym świecie jest smog. Ta niebezpieczna mieszanina wszystkich szkodliwych gazów, zanieczyszczeń z kominów oraz samochodów przyczynia się do powstawania poważnych schorzeń układu oddechowego. Jest to największe zagrożenie dla dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych. Podczas bezwietrznych dni szkodliwy pył unosi się nad naszymi głowami przez bardzo długi czas, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie.

Smog - jak powstaje i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czym jest smog?

Samo pojęcie jest połączeniem dwóch słów w języku angielskim – „smoke” oraz „fog” oznaczających „dym” oraz „mgłę”. Jest to najlepsze odzwierciedlenie tego zjawiska, gdyż smog jest taką właśnie mieszanką, która przybiera postać sztucznej mgły. To nienaturalny efekt, ponieważ tworzony przez szkodliwą działalność człowieka, a sytuację utrudniają dodatkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Ogólnie rzecz biorąc wyróżnia się dwa rodzaje smogu, podział wynika z miejsca jego tworzenia i warunków, w których powstaje. Pierwszy to smog w typie Los Angeles – najczęściej pojawia się w letnich porach roku, w strefach tropikalnych. Natomiast smog londyński występuje w klimacie umiarkowanym, w okresie od listopada do stycznia. W skrajnych przypadkach mamy z nim do czynienia do końca marca, jednak zależy to od pogody, która występuje w tym czasie. Wśród różnic znajduje się także skład poszczególnych rodzajów smogu. W skład smogu londyńskiego wchodzą głównie pyły różnego pochodzenia, w tym nie brakuje siarki, azotu i węgla, czasami nawet sadzy. Natomiast typ Los Angeles to stężenie tlenków węgla, azotu, węglowodorów i pozostałych szkodliwych gazów. Jakość powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia każdego z nas, dlatego warto posiadać wiedzę na temat stężenia smogu, przydatna okazuje się więc aplikacja Airly. Dzięki niej możliwe jest świadome korzystanie z zasobów naprawdę czystego powietrza.

Główne przyczyny powstawania smogu

Do powstawania smogu przyczynia się wiele czynników, niestety, za większością z nich stoją ludzie, co jest bardzo smutne. Wszystkie substancje, z których tworzy się smog wydobywają się z fabryk, kominów naszych domów oraz samochodów i innych pojazdów mechanicznych. W końcu codziennie wybieramy wygodę w drodze do pracy, szkoły, zamiast pokonać niezbędny dystans pieszo lub na rowerze. Gdyby choćby pewna część społeczeństwa zaczęła brać odpowiedzialność za swoje postępowanie – z pewnością byłoby łatwiej o zachowanie świeżego powietrza. Jest to ważne nie tylko dla nas samych, ale również naszych dzieci i przyszłych pokoleń. Na powstawanie smogu ma również wpływ ukształtowanie terenu oraz panujący klimat – czasami w połączeniu z działalnością człowieka powstaje ogromny problem. Jedyne, co obecnie może choć trochę pomóc społeczeństwu to korzystanie z profesjonalnych aplikacji, takich jak Airly, dzięki której możemy monitorować sytuację na zewnątrz. Codzienne sprawdzanie stanu powietrza to nie tylko zachowanie bezpieczeństwa, ale również wzrost świadomości o istnieniu problemu.