Co można odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym?

Każdy kto prowadzi własną firmę, bądź zatrudniony jest na jakąkolwiek umowę jest zobowiązany do składania zeznań rocznych, wynikających z tytułu podatku dochodowego. Warto zaznajomić się z ustawą o PIT, dzięki temu będziemy mieli świadomość z jakich ulg możemy skorzystać. Co zatem można odliczyć od podatku?

Ulga na dziecko

Wszyscy podatnicy, będący rodzicami i posiadający małoletnie dziecko mogą ubiegać się o ulgę prorodzinną. Dedykowana jest tym, którzy wykonywali władzę rodzicielską w ostatnim roku podatkowym, pełnili funkcję opiekuna prawnego oraz sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy, która została zawarta ze starostą. Ulga ta jest przydzielana na każdy miesiąc przeszłego roku podatkowego i jest ona uwarunkowana od ilości dzieci, nieprzekraczających 18 roku życia. Jeśli małżonkowie mają jedno dziecko ulga ta wynosi 92,67 zł. Można się o nią starać, jeśli dochody roczne małżonków nie przekroczyły 112 000 zł. Podobnie jest w przypadku rodzica samodzielnie wychowującego dziecko. Jeśli natomiast podatnik nie pozostaje w związku małżeńskim wówczas ulga ta przysługuje, jeśli dochód roczny nie przekroczył 56 000 zł.  Na pierwsze i drugie dziecko ulga jest taka sama. Na trzecie dziecko jest to kwota 166,67 zł, a 225 zł na czwarte i kolejnego członka rodziny.

Co można odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym?

Ulga rehabilitacyjna

Podatnicy mają prawo do skorzystania także z ulgi rehabilitacyjnej. Podatek w tej sytuacji jest obliczany poprzez odliczenie kosztów i wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz na wydatki powiązane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, które zostały poniesione przez podatnika w roku podatkowym, który jest osobą niepełnosprawną lub posiada takie osoby na utrzymaniu.

Pozostałe ulgi

Podatnik może ubiegać się także o ulgę na Internet, jeśli rachunki roczne nie przekroczyły 760 zł. Ubiegać się można również o ulgę z tytułu oszczędzania na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, odliczenie darowizny oraz odliczenie składek ZUS zdrowotnych.