Kiedy komornik umarza postępowanie egzekucyjne?

Umorzenie egzekucji komorniczej wcale nie jest tak rzadkim zjawiskiem, jak mogłoby się wydawać. Istnieje wiele sytuacji, w których dochodzi do tego typu działania. Przyczyn, które zmuszają komornika do takiej decyzji, także jest wiele. A samo umorzenie lub zatrzymanie postępowania egzekucyjnego przeprowadzane jest na kilka różnych sposobów.

Umorzenie a zatrzymanie egzekucji

Zanim przejdziemy do tego, kiedy dochodzi do umorzenia egzekucji komorniczej, to warto nadmienić, czym różni się umorzenie od zawieszenia. Podstawową i największą różnicą jest to, że umorzenie postępowania egzekucyjnego – czy to w części, czy w całości, uchyla wszystkie czynności komornicze. W ten sposób dłużnik może już swobodnie korzystać ze swojego majątku.

Natomiast zatrzymanie egzekucji komorniczej nie oznacza zwolnienia z zajęcia majątku, ale zatrzymuje proces zaspokajania wierzytelności. Czyli jeśli mamy zajęty rachunek przez komornika i następuje zatrzymanie egzekucji, to konto nie jest zwalniane od zajęcia. A środki, które się na nim znajdują, pozostają w depozycie na poczet ewentualnej spłaty długu. Przy czym dłużnik w określonych przypadkach może pobierać środki z konta, jednak tylko pod kontrolą ustalonego przez sąd nadzorcy.

Kiedy komornik umarza postępowanie egzekucyjne?

Kiedy komornik umorzy postępowanie?

Przesłanką do umorzenia egzekucji komorniczej bez zaspokojenia roszczeń wierzyciela może być niewypłacalność dłużnika. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku czy to w postaci nieruchomości, czy ruchomości, a jego dochody nie przekraczają kwoty wolnej od zajęcia.

Umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika ma również miejsce wtedy, kiedy okazuje się, że koszty samej egzekucji przekroczą sumę, jaką można uzyskać z przeprowadzonej egzekucji. Do umorzenia postępowania komorniczego dochodzi również wtedy, gdy okazuje się, że wskazana osoba, z której majątku prowadzona jest egzekucja, nie jest dłużnikiem i wyraziła sprzeciw prowadzeniu wobec niej tego typu postępowania (w postaci wniosku złożonego do sądu).

Inną podstawą do umorzenia egzekucji komorniczej jest także wniosek wierzyciela. Zdarza się bowiem, że dłużnik i wierzyciel dojdą do porozumienia i ustalą inną formę spłaty zadłużenia. W takiej sytuacji wierzyciel składa wniosek do sądu o umorzenie egzekucji komorniczej.

Co jeszcze warto wiedzieć o umorzeniu egzekucji komorniczej?

Samo umorzenie egzekucji nie znaczy, że spłata zadłużenia przestaje obowiązywać (w przypadku, w którym postępowanie prowadzone jest wobec faktycznego dłużnika). Dopóki dług istnieje, wierzyciel ma aż 6 lat na to, aby złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Co najważniejsze, od wszczęcia kolejnej egzekucji, termin przedawnienia długu liczy się od początku.

Dlatego nie jest to tak naprawdę rozwiązanie, które byłoby satysfakcjonujące dla jakiejkolwiek strony. Dłużnik, który nie był wcześniej wypłacalny, a zyska po jakimś czasie majątek, może zostać ponownie pociągnięty do odpowiedzialności i zmuszony do spłaty zadłużenia wraz z odsetkami.

Jedynym skutecznym sposobem, na umorzenie egzekucji komorniczej raz na zawsze i zyskanie spokoju oraz rozpoczęcie życia bez wiszącego nad głową jarzma komorniczej egzekucji, jest zatem tak naprawdę tylko i wyłącznie spłata swojego zadłużenia.

Artykuł powstał we współpracy z: komornik Warszawa.