Co zrobić, gdy ktoś nie chce spłacić długu?

Wiele mówi się o tym, jak wydostać się z długów albo jak uniknąć komornika. Mniej jest informacji na temat tego, jak odzyskać swoje należności. Sprawa długów od strony wierzyciela również przyjmuje często dramatyczne skutki. Brak zapłaty za towar czy wykonaną usługę może doprowadzić do likwidacji firmy lub do konieczności zadłużenia się samego wierzyciela. Jak zatem odzyskać należne pieniądze?

Wpis do baz dłużników

Pierwszym narzędziem i najprostszym, jakie ma do dyspozycji wierzyciel, jest wpis do bazy dłużników. Jeśli ktoś unika zapłaty czy to faktur, czy innego rodzaju zobowiązania, wierzyciel ma prawo dokonać wpisu takiej osoby lub firmy do rejestrów gospodarczych takich jak KRD czy BIG.

Tego typu bazy mają na celu wymianę informacji gospodarczych, które pozwalają ustalić, czy dana osoba lub przedsiębiorstwo są rzetelnymi i uczciwymi kontrahentami. Z tego powodu wpis do tego typu bazy wiąże się dla dłużnika z dużymi niedogodnościami. Nie tylko traci on dobrą opinię w oczach ewentualnych klientów czy wspólników, ale także będzie miał problem z otrzymaniem kredytu czy podpisaniem umowy leasingowej.

Co zrobić, gdy ktoś nie chce spłacić długu?

Postępowanie sądowe

Biura informacji gospodarczej KRD i BIG oferują również prowadzenie działań windykacyjnych. Niestety zakres realizowanych przez windykatora czynności jest ograniczony. Jeśli dłużnik nie będzie chciał oddać należności, to windykator nie może zastosować wobec niego żadnych środków przymusowych. Dopiero skierowanie sprawy na drogę sądową może w tym aspekcie przynieść lepsze efekty.

Wszczęcie postępowania sądowego zawsze odbywa się na wniosek wierzyciela. Należy w tym celu złożyć do sądu pozew z wezwaniem o wydanie nakazu zapłaty należności. W celu potwierdzenia istnienia niezaspokojonych roszczeń należy dołączyć do pozwu dowody w postaci wystawionych faktur, umów oraz wysłanych wcześniej do dłużnika pism z wezwaniem do spłaty długu. Jeśli dłużnik nie zwróci należności, należy złożyć do sądu wniosek o wydanie tytułu wykonawczego egzekucji. Z takim tytułem możemy udać się do komornika.

Jak wygląda praca komornika?

Rzeczą, o której warto pamiętać, jest to, że komornik podejmuje działania tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. Co najważniejsze, każda podjęta czynność wymaga zapłaty zaliczki. Oczywiście koszty egzekucji pokrywa dłużnik, jednak zanim komornikowi uda się odzyskać dług, ciężar zapłaty zaliczki spoczywa na wierzycielu. Komornik może odmówić wykonania czynności, jeśli takiej zaliczki nie dostanie.

Co do samej egzekucji, to wierzyciel wskazuje, z jakiej części majątku ma zostać ona przeprowadzona. Wszystko odbywa się na drodze składania odpowiednich wniosków, które można znaleźć na stronach kancelarii komorniczych. Jeżeli wierzyciel nie zna stanu majątkowego dłużnika, to może złożyć odpowiedni wniosek do komornika. Wtedy komornik zajmie się odnalezieniem ukrytego majątku dłużnika, z którego można będzie przeprowadzić egzekucję długu.

Co najważniejsze, komornik dysponuje szeregiem narzędzi, które pozwalają na szeroko zakrojone działania, umożliwiające efektywne odzyskanie długu. Dlatego egzekucja komornicza to tak naprawdę najbardziej skuteczny sposób, na odzyskanie swoich należności.

Partnerem artykułu jest kancelaria komornicza Warszawa Bemowo.